Site map | Contacts 

ČeskyEnglish

Calendar

Konference Adaptace na změnu klimatu v regionech

  • Otevřeme diskuzi o adaptacích u veřejnosti a institucí na celostátní úrovni i v regionech
  • Jaký je aktuální stav adaptačních opatření v ČR a EU? Co na změnu klimatu říká česká veřejnost? 
  • Konkrétní opatření v praxi? Představíme vám projekty zapojené do soutěže Adaptační opatření roku
  • Zástupce vedení Ministerstva životního prostředí vyhlásí výsledky soutěže a předá ocenění výhercům

Program

9:30  Registrace
10:00  Zahájení a představeni projektu
10:15  Nejnovější scénáře vývoje klimatu v ČR a EU - Zástupce ČHMÚ
10:40  Česká veřejnost a změna klimatu 2015 - Masarykova Univerzita, Katedra environmentálních studií 

11:00  Přestávka

11:20  Priority Ministerstva životního prostředí a vlády ČR pro adaptační opatření. Opatření podle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a další postup - Zástupce Ministerstva životního prostředí
11:40  Preference veřejnosti k adaptačním opatřením - Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
12:00  Metodická doporučení pro tvorbu adaptačních akčních plánů a posuzování projektů z hlediska klimatických rizik - Ing. Jiří Dusík, Integra Consulting
12:20    Indikátory zranitelnosti - Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
12:40    Diskuse

13:00    Oběd

14:00    Prezentace vybraných projektů přihlášených do soutěže „Adaptační opatření roku“ a moderovaná diskuse v sekcích. (Na konkrétní blok se přihlašte pomocí formuláře na konci této stránky).

1.    Adaptační opatření cestou revitalizace krajiny 
2.    Příklady adaptačních opatření v rámci hospodaření v krajině 
3.    Příklady technologických adaptačních opatření

15:00    Přestávka

15:30    Možnosti a bariéry pro realizaci adaptačních opatření v ČR. Shrnutí z paralelních diskusí o příkladech adaptačních opatření v regionech a následované moderovanou diskusí

16:00    Předání ocenění udělených v rámci soutěže „Adaptační opatření roku“ - Zástupce vedení Ministerstva životního prostředí
17:00    Zakončení

Změna programu je vyhrazena

Účast na konferenci je bezplatná, oběd a občerstvení jsou zajištěny. 

Registrace na konferenci byla uzavřena.

Konference je součástí projektu Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni. Projekt společně řeší Masarykova univerzita - Katedra environmentálních studií, Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí, společnost Integra Consulting, s.r.o. a nestátní neziskové organizace Zelený kruh a Centrum pro dopravu a energetiku.

Kdy: 17.03.2016 9:30

Kde: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Joštova 218/10, Brno

Pořadatel: Integra Consulting, s.r.o. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo životního prostředí

Kontakt: Ing. Andrea Šandová z Integra Consulting, s.r.o. office@integracons.com, 702 157 336


Seznam všech akcí