Site map | Contacts 

ČeskyEnglish

Adaptation projects

Climate change adaptation projects in the Czech Republic

 • Cílená akumulace dešťové vody v urbánních, průmyslových, obchodních a logistických zónách a její následné efektivní využití pro vhodně vytipované potřeby, zejména čistě akumulační, závlahové nebo agronomické

  Veškerá větší sídla s významnými záchytnými plochami, zejména v oblastech s nadprůměrnými srážkovými úhrny. Nejvhodnější lokalitou vůbec je na základě kritérií například Liberec. Aplikace je ovšem samozřejmě možná v celé zemi. — - zamezení bezvýznamnému odtoku dešťové vody z našeho území - využití dešťové vody pro stanovené potřeby zemědělců i soukromých odběratelů - podpora logistického odvětví v…
 • Ekoagropodnikání zaměřené na podporu mimoprodukčních funkcí agrární krajiny - opatření zaměřené na retenci vody v krajině

  Opatření byla prováděna ve vybraných sousedících katastrálních územích Šardice, Nenkovice a Hovorany (okres Hodonín) na zemědělsky intenzivně obhospodařované půdě. Zájmové území představuje agrární krajinu vyznačující se obnormálním zorněním. V krajině — Užitky jsou: - zvýšení retenční schopnosti krajiny - prokazatelné zvýšení hladiny podzemní vody, absence škod přívalovými srážkami na půdě s vybudovanou infrastrukturou - obnova…
 • Jelení potok v km 0,000-2,570

  vodní tok Jelení potok, úsek říčního km 0,000-2,570, IDVT 10216242, ČHP 2-02-01-0220, k. ú. Nové Heřminovy, Čaková, obec Nové Heřminovy, Čaková, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský — zlepšení ekologických podmínek lokality (migrační prostupnost pro vodní a na vodu vázané organismy, vytvoření nových stanovišť-mokřady, tůně apod.->možnost zvýšení druhové…
 • Kozmické ptačí louky

  747 11 Kozmice, Kozmické louky — Příroda byla obohacena o nová území, respektive přírodě navráceny melioracemi dříve znehodnocené plochy.V sedmdesátých létech minulého století zde proběhly rozsáhlé meliorace,…
 • MAREK - Mobilní Autonomní REsilientní Kontejner

  Hradec nad Moravicí/sídlo MAS Opavsko, MAREK je mobilní – převáží ho nákladní automobil, může být tudíž umístěn kdekoli. — Vědomí starosty, že v případě výpadku „všeho“ bude díky zcela nezávislému vybavení své krizové kanceláře, jejíž funkčnost má zcela pod kontrolou, schopen řídit obec a…
 • Projekt Počítáme s vodou

  Projekt PSV probíhal převážně na území ČR mimo exkurze za dobrými příklady hospodaření s dešťovou vodou (HDV) do Německa a Švýcarska. — vzdělání a osvěta, řada realizovaných opatření díky efektivnímu proškolení a poradenství účastníků projektu
 • Retence a akumulace vody v krajině na Hodonínsku a Podluží

  Obce: Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Lužice, Mikulčice, Nový Poddvorov, Prušánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Hrušky, Ladná, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Tvrdonice — V důsledku klimatických změn se naše regiony (Hodonínsko, Podluží) velmi potýkají s úbytkem vody, půdní vláhy, suchem, výskytem extrémních srážek a extrémních jevů, které pak…
 • Revitalizace Bukovky a její nivy v k.ú. Živanice

  k.ú. Živanice, obec Živanice, okres Pardubice, kraj Pardubický — Projekt byl realizován v těsné blízkosti zastavěného území obce, jeho realizací došlo ke zvelebení značně zanedbaného koutu obce. Zpřístupněním lokality a jejím zahrnutím do…
 • Revitalizace pravobřežního bezejmenného přítoku Bynoveckého potoka

  Osada Nová Oleška, obec Huntířov, katastrální území Nová Oleška Extravilánové polohy obce tvořené loukami a pastvinami, které přímo navazují na okraj osady Nová Oleška — - transformace povodňové vlny - tj. zamezení zaplavování nemovitostí v osadě Nová Oleška - příznivé dopady na rozvoj druhů vázaných na vlhké a mokřadní biotopy a tekoucí vody, což…
 • Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov (OPŽP, 6.2 Ochrana biodiverzity)

  Kraj Vysočina ORP Jihlava k. ú. Milíčov u Jihlavy a Dušejov Přírodní rezervace Rašeliniště Chvojnov a její okolí, resp. široká niva Jedlovského potoka v okolí rezervace. — Užitky stran biodiverzity se projevují jen pozvolna. Významný a rychlý je vzestup u ptáků (potápka malá, chřástal vodní, bekasina otavní), obojživelníků (nejméně řádový nárůst…
 • Revitalizace vodní nádrže u školy v Kunštátě

  Město Kunštát - rybník před školou — Projekt přispívá k podpoře udržitelného rozvoje a životního prostředí, protože vytváří nové prostřední přírodní hodnoty v městské oblasti a zlepšuji tím kvalitu života v…
 • Revitalizace Žlebského potoka a přilehlých mokřadů v nivě Vltavy

  Národní park Šumava - Vltavský luh. Řešený úsek Žlebského potoka je součástí širokého údolního systému na horním toku Vltavy v oblasti Hornovltavského luhu. Potok je pravostranným přítokem Teplé Vltavy v oblasti pod Dobrou cca 7km JJZ od Volar. Čísl — Zvýšit zadržování (retenci) vody v krajině. Provedená opatření vrátila potok sevřený do umělého kanálu zpět do jeho přírodního hojně meandrujícícho koryta. Tím prodloužila…
 • Terénní úpravy s návrhem zadržení vody v krajině Hynčice u Vražného

  Obec Vražné,kú Hynčice u Vražného,pozemky p.č.585 a 591 ost.plocha,okres Nový Jičín,kraj MSZK,CZ — Celkové obecně prospěšné opatření.
 • Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině

  Zájmovým územím je antropogenně zatížená krajina v Chomutovsko-Ústecké oblasti, která patří s hlediska stavu životního prostředí k nejvíce postiženým oblastem České republiky i střední Evropy. Komplexní výzkum oblasti a navržené metodické postupy v rámci — Revitalizace antropogenně zatížené krajiny a revitalizace celkově má velký význam v zamezování případných škod na majetku lidí, obcí a firem. Zejména pak revitalizace vodních toků,…
 • Voda pro život

  Území MAS Hříběcí hory patří k méně známým regionům Moravy, ležící stranou hlavních tras a turistických cílů. Na území MAS převažují malé obce do 500 obyvatel, čímž se území vyznačuje specifickými potřebami obyvatel i obcí. Různorodost a pestrost charak — Území MAS Hříběcí hory, dle našich dlouholetých poznatků a studií, vykazuje dostatečnou zásobu podzemní vody. Jedná se o velmi kvalitní zdroje, které jsou občany i podnikatelskými…
 • Vodní nádrže v Hlubokým - Markéta, Lenka

  KÚ Domamil, okres Třebíč, kraj Vysočina — Rozšířila se fauna i flora. Důkazem toho je, že se zde začal vyskytovat druh divokých kačen Polák Chocholačka, jejichž stavy se v přírodě snižují díky znečišťování vod. Mimo…
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

  Areál Otevřené zahrady se nachází v centru města Brna na úpatí severního svahu Špilberk. Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno — Nízké provozní náklady na topení a chlazení při využití hlubinných vrtů a tepelných čerpadel. Výroba elektrické energie pomocí FVE panelů a její spotřeba v areálu. Výroba teplá…
 • Zavodňování Kněžpolského lesa

  Majetek města Uherské Hradiště na k.ú. Kněžpole a k.ú. Topolná — Základním cílem projektu je výrazné zvýšení ujímavosti sazenic a zlepšení mikroklimatu v lese, a to zprovozněním původního napouštěcího systému, neboť to bylo v posledních deseti…
 • Závlaha odpadní vodou

  Ketkovice, Česká republika — obecně by bezkonfliktní využití odpadních na závlahu řešilo hned několik oblastí – snížilo by potřebu pitné vody, snížilo by náklady na čištění odpadních vod (v podstatě…
 • Údržba zanedbané krajiny

  Fahttp://www.volny.cz/rma a zahradnictví Bílý jednorožec v Roblíně. Pozemky cca 45 ha na k.ú. Roblín a Třebotov- okr.Praha -západ. — V době sucha bude rybník udržovat vlhkost v krajině a pravidelný průtok v korytě. Při přívalových deštích se až zečyřnásobí množství zadržené vody, zabrání se povodním v…
 • Čistá voda pro Plzeň - 1. etapa

  Povodí řeky Úhlavy: 1000 km2, modelové území: Příchovický potok, 40 km2 — Koncepční revitalizace krajiny je spojena s úpravami, jež odstartují proces obnovy a stabilizace vodního režimu povodí a půdy; to vše při současném rozšíření a diverzifikaci vhodných…

Interactive map shows spots where was been realized adaptation measures or places where should be realized. Click on the mark and find closer information about concrete project (only in Czech language).

Načítám mapu…