Site map | Contacts 

ČeskyEnglish

News

Ministerstvo zveřejnilo návrh Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Ministerstvo zveřejnilo návrh Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Návrh Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR je připraven pro posouzení a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) a do meziresortního připomínkového řízení.

Po ukončení obou procesů a vypořádání připomínek, včetně veřejného projednávání by měla být strategie představena vládě ČR v září 2015. Dokument představuje návrh národní adaptační strategie ČR, který kromě zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu obsahuje návrhy konkrétních adaptačních opatření, legislativní a částečnou ekonomickou analýzu, atd.

Text je přístupný na serveru ministerstva životního prostředí.