Site map | Contacts 

ČeskyEnglish

European Climate Adaptation

Adaptation to Climate Change in the Czech Republic

Adaptační strategie EU

Adaptační strategie EU

Dokument představuje dlouhodobou strategii (do roku 2020) pro zvýšení odolnosti EU vůči negativním dopadům změny klimatu na všech úrovních a v souladu s cíli strategie Evropa 2020. Zároveň stanoví rámec a mechanismy, které by měly zvýšit připravenost EU a zlepšit koordinaci adaptačních aktivit.