Site map | Contacts 

ČeskyEnglish

National adaptation strategy

National Adaptation Startegy to Climate Change in the Czech Republic

Česká republika investovala do protipovodňových opatření za sedm let 11,5 miliardy korun

Česká republika investovala do protipovodňových opatření za sedm let 11,5 miliardy korun

Vláda ve středu projednala závěrečné vyhodnocení programu Podpora prevence před povodněmi II Ministerstva zemědělství, který trval od roku 2007 a skončil v loňském roce. Na protipovodňová opatření bylo za sedm let použito více než 11,5 miliardy korun, z toho přes 10 miliard šlo přímo ze státního rozpočtu.

Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic

Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic

In 2015 Ministry of environment publish Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic (available only in Czech on Environment ministry website). The Strategy summarize adaptation measures proposed in different sectoral documents and add new ones for the sectors which was not processed.

Vláda schválila strategii pro adaptaci na změnu klimatu

Vláda schválila strategii pro adaptaci na změnu klimatu

Adaptační strategie ČR vychází z pozorovaných změn klimatu na globální, evropské i národní úrovni a prezentuje předpoklady dalšího vývoje klimatu, včetně pravděpodobných dopadů na území ČR. K nim patří extrémní výkyvy počasí jako přívalové deště nebo dlouhodobé sucho.

Soutěž ocení nápady a adaptační aktivity v souvislosti se změnou klimatu

Soutěž ocení nápady a adaptační aktivity v souvislosti se změnou klimatu

Jejím úkolem bude najít projekty, které nejefektivněji povedou ke snížení negativních dopadů trvalých teplotních změn na život obyvatel.

Veřejné projednání Strategie přizpůsobení se změně klimatu proběhne 26. 8. v budově MŽP

Veřejné projednání Strategie přizpůsobení se změně klimatu proběhne 26. 8. v budově MŽP

V současné době probíhá posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví koncepce (SEA): „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Ministerstvo dopravy chce více podporovat bezmotorovou dopravu ve městech

Ministerstvo dopravy chce více podporovat bezmotorovou dopravu ve městech

Ministerstvo dopravy se chce oblasti věnovat systémově a podpořit cyklistickou dopravu ve městech finančně i legislativně. Spolupracovat přitom bude především s profesními a zájmovými sdruženími.

Ministerstvo zveřejnilo návrh Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Ministerstvo zveřejnilo návrh Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Návrh Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR je připraven pro posouzení a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) a do meziresortního připomínkového řízení.