ČeskyEnglish

Vítězné projekty

V tématické oblasti technologických adaptačních opatření:

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada v Brně

Navrhovatelé:

Nadace Partnerství
Miroslav Kundrata
Vlastimil Rieger

Doba realizace: 9/2011 – 2/2013

 • obnovitelné zdroje energie,
 • efektivní nakládání s vodními zdroji
 • zadržování dešťové vody
 • ochlazování a zvlhčování okolí v době letních veder

Celkové náklady: 103,9 milionů Kč bez DPH

Životnost budov: projektovaná 80-100 let

Náklady na výrobu tepla a chladu: cca 60 000 Kč/rok

 

V tématické oblasti adaptačních opatření cestou revitalizace krajiny:

Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov

Navrhovatel a realizátor:

Mgr. Filip Lysák, Česká společnost ornitologická na Vysočině

Investor:

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Realizace:

Wetland, s.r.o

Doba realizace: projekt začal vznikat v r. 2006, realizován byl v letech 2012 až 2015

 • lepší zadržování vody po přívalových deštích nebo při jarním tání
 • v době sucha se naopak stává zdrojem vody a zároveň ochlazuje okolí

Celkové náklady: 7 090 794 Kč

Životnost a náklady na provoz a údržbu:

 • desítky let u většiny tůní
 • až stovky let u velkých tůní
 • až tisíce let u obnovy potůčků a terénních tvarů rašeliniště

V tématické oblasti adaptačních opatření v rámci hospodaření v krajině:

Ekoagropodnikání – opatření zaměřené na retenci vody v krajině na Hodonínsku

Navrhovatel a realizátor:

Dr. Ing. Petr Marada

Doba realizace: 2007 – 2013

 • mokřady na vlastních zemědělských plochách k zadržování přívalových srážek
 • předcházení povodním a škodám na majetku
 • zvyšování hladiny podzemní vody
 • zabraňování kontaminaci řek hnojivy i pesticidy a zlepšování mikroklimatu v okolí

Celkové náklady: 3 300 000 Kč (založení a následná péče)

Životnost a náklady na provoz a údržbu:

 • vybudovaná zelená infrastruktura je založena tak, aby umožňovala udržitelné a funkční hospodaření bez významných zásahů v oblasti následné péče a údržby
 • při správném provozu není omezena
 • náklady na provoz a údržbu jsou zanedbatelné - v řádu tisíců, maximálně desítek tisíc Kč ročně

V tématické oblasti připravovaných adaptačních opatření:

Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy

Navrhovatel a realizátor:

projekt je řešen ve spolupráci Koalice pro řeky a Univerzity Palackého v Olomouci

Doba realizace: 1. 1. 2015 – 30. 4. 2016

analýza území z hlediska klimatických rizik

postupné zavádění retenčních a infiltračních opatření v regionu

Celkové náklady: 8 737 610 Kč

Životnost a náklady na provoz a údržbu:

 • analýza situace a předpokládané dopady opatření s výhledem do roku 2050
 • platnost závisí na skutečném vývoji situace
 • výsledná studie k dispozici zdarma
 • náklady na realizaci navržených opatření lze v současnosti obtížně odhadnout, opatření však budou navrhována s ohledem na dostupné finanční zdroje