ČeskyEnglish

Soutěž adaptačních opatření

Adaptační opatření roku 2015

Územní rozložení přihlášených projektů Územní rozložení přihlášených projektů

Ve snaze podpořit rozvoj adaptačních opatření v České republice a přispět k propagaci možností jejich postupného využívání v rámci rozvojového plánování, řízení podniků či běžné činnosti veřejné správy vytvořila společnost Integra Consulting, s.r.o., jeden z partnerů projektu, koncept soutěže a v průběhu řešení projektu zorganizoval její první ročník pod názvem Adaptační opatření roku.

Cílem soutěže bylo vybrat nejefektivnější řešení, která povedou ke snížení negativních dopadů trvalých teplotních změn na život obyvatel a krajiny.

První ročník soutěže byl otevřen projektům veřejné správy, příspěvkových a rozpočtových organizací jako jsou školy a akademické instituce, neziskových organizací a podnikatelské sféry. Přihlásit bylo možné realizované nebo plánované projekty, které pomáhají, resp. mají potenciál pomoci úspěšně chránit majetek lidí, obcí, firem, šetřit náklady na odstraňování negativních projevů změny klimatu a v neposlední řadě chránící okolní přírodu. Registrace přihlášek probíhala od začátku srpna do konce listopadu 2015, soutěž byla propagována mj. prostřednictvím odkazu z hlavní strany webových stránek Ministerstva životního prostředí. Nominováno bylo celkem 29 projektů.

Do soutěže se mohly přihlásit již realizované projekty (hlavní kategorie) a návrhy a studie (vedlejší kategorie) bez ohledu na jejich rozsah. Nominovány mohly být jakékoliv projekty od velkých projektů až po místní iniciativy na přizpůsobení se změnám klimatu – např. povodním, vlnám horka, such či jiných extrémních povětrnostních situací.

Do soutěže, pořádané pod záštitou Ministerstva životního prostředí, se přihlásily ve velké míře projekty, které řešily přizpůsobení se změnám klimatu cestou revitalizace krajiny a v rámci hospodaření v krajině (těch bylo nejvíce), ale také jsme hodnotili adaptační opatření technologická. Hlavní kategorií byly již realizované projekty - těch se do soutěže přihlásilo 20, ale přihlásilo se i 9 plánovaných projektů (návrhy a studie), porota tak vybírala z 29 přihlášených projektů. Jejich realizátory jsou jak veřejná správa, neziskové, příspěvkové a rozpočtové organizace a podnikatelská sféra, tak i v některých případech soukromé osoby.

Porotu pro hodnocení nominovaných projektů tvořili zástupci Ministerstva životního prostředí, Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Centra pro dopravu a energetiku, Českého hydrometeorologického ústavu, Masarykovy univerzity a Zeleného kruhu. Odborníci hodnotili význam řešeného problému, systematický přístup či vícenásobný dopad. Dále pak přínosy sociální a ekonomické, vliv na životní prostředí a nakonec inovativnost. Soutěž Adaptační opatření roku byla vyhlášena v srpnu 2015 a skončila v březnu 2016.

Hlavní cenou pro autory tří ohodnocených realizovaných opatření byla hrazená účast na prestižní mezinárodní konferenci Adaptation Futures 2016, která proběhla od 10. do 12.  května 2016 v Rotterdamu.

Průběh soutěže

Nejprve, na prvním zasedání hodnotící komise, byla formulována hodnotící kritéria pro hodnocení jednotlivých projektů (viz rámeček). Na druhém zasedání proběhlo první kolo hodnocení, kde komise vybrala 20 projektů do užšího výběru a identifikovala 6 nejzajímavějších projektů. Poté členové komise navštívili některé vybrané projekty a někteří realizátoři byli požádáni o doplnění podkladů. Na třetím zasedání proběhlo druhé kolo hodnocení, kde na základě doplněných informací komise určila výsledné pořadí vítězných projektů a diskutovala prezentaci projektů.

 
Hodnotící kritéria
Význam řešeného klimatického rizika a potřeba jeho řešení z hlediska očekávaného vývoje klimatu v ČR
Systémový přístup k řešení problému: robustní řešení - řešení funguje za více předpokladů a v různých situacích; flexibilní řešení a adaptivní řízení: flexibilita a možnost úprav dle vývoje klimatu
Vícenásobné adaptační efekty (sucho, povodně apod.)
Vedlejší pozitivní efekty a rizika (sociální, ekonomické, popř. mitigační efekty)
Vlivy na životní prostředí (negativní a pozitivní) a širší ekosystémové služby

Inovativnost řešení, která může inspirovat ostatní a spustit větší změny

 

Integra Consulting s.r.o. připravila vyhlášení výsledků na národní konferenci konané v rámci projektu dne 17. 3. 2016 na Masarykově univerzitě v Brně s názvem „Adaptace na změnu klimatu v regionech“. Předání diplomů se zúčastnil i ministr životního prostředí, Mgr. Richard Brabec. Šestnáct projektů obdrželo poděkování za účast v soutěži formou pamětního listu a 4 vítězné (z toho 3 dokončené a 1 plánovaný) projekty obdržely ocenění. K  příležitosti vyhlášení výsledků a konference byla vydána také publikace „Adaptace na změnu klimatu v regionech & Soutěž Adaptační opatření roku 2015“., která představuje 20 projektů, které byly vybrány do užšího hodnocení.