ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Revitalizace vodní nádrže u školy v Kunštátě

Typ: Již realizovaný

Místo: Město Kunštát - rybník před školou

Kontakty: MVDr. Zdeněk Wetter - starosta tel. 515534301 Hrušková Magda - referent finančního odboru tel. 515534308

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Byla provedena rekonstrukce vodní nádrže, v rámci realizace byl odtěžen sediment nádrže, byly vybudovány mokřady ve zdrži oddělené průceznou hrázkou a byla provedena probírka a ošetření stávajících dřevin. Na základě výběrového řízení projekt provedla firma Kora-Vodostaving s.r.o., Zbraslavecká472, Kunštát

Nominující organizace: Město Kunštát

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
Projekt přispívá k podpoře udržitelného rozvoje a životního prostředí, protože vytváří nové prostřední přírodní hodnoty v městské oblasti a zlepšuji tím kvalitu života v sídlech. Dále jednoznačně přispívá k podpoře biodiverzity a stabilizaci krajinných prvků.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
v blízkosti školy můžou děti spojit pozorování živočichů a rostlin s hodinami přírodopisu. Pro občany bude vybudována naučná stezka s upozorněním na vyskytující se živočichy a rostliny a vysvětleno fungování biotopu s návaznostmi na okolní přírodní lokality.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
řešené klimatické riziko - sucho - zvýšení objemu akumulované vody, zlepšení mikroklimatu v okolí nádrže.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
ílem byla revitalizace nádrže tak, aby sloužila jako stanoviště živočichů vázaných na vodní prostředí, především obojživelníků, ptactva a drobných vodních živočichů. Rovněž bylo cílem docílit optimálních podmínek pro uchycení a rozvoj rostlinných mokřadních společenstev. Dalším cílem bylo vytvořit přírodní prostředí v blízkosti městské zástavby jako zónu klidu pro občasné návštěvy obyvatel města Kunštát.

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
při návrhu byla zvažována alternativa jednotné vodní plochy. Tím by byla vytvořena větší vodní plocha, ale bez rozdělení na více částí. Proto byla dána přednost variantě s litorálem v nádrži a samostatným mokřadem, odděleným nízkou hrázkou od vodní plochy. Hrázka chrání mokřad před vnikem drobných ryb, především v období rozmnožování a vývinu obojživelníků. Mokřad je navržen tak, aby podmínky v něm byly příznivé pro život obojživelníků ale ne pro život ryb.

Odkazy na doplňují materiály:

Celkové náklady:
Kč 666.440.--

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:


Načítám mapu…

    Seznam všech projektů