ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Vodní nádrže v Hlubokým - Markéta, Lenka

Typ: Již realizovaný

Místo: KÚ Domamil, okres Třebíč, kraj Vysočina

Kontakty:

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Jedná se o dvě na sebe navazující vodní nádrže o rozloze 0,65 a 0,23 ha, včetně rybích sádek - KÚ Domamil. Jedná se o novostavbu a stavbu trvalého charakteru. Celý projekt byl vybudován bez jakékoli dotační podpory. Tento projekt realizoval František Doležal za pomoci rodiny a kamarádů.

Nominující organizace: Doležal František

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
Rozšířila se fauna i flora. Důkazem toho je, že se zde začal vyskytovat druh divokých kačen Polák Chocholačka, jejichž stavy se v přírodě snižují díky znečišťování vod. Mimo jiné jsou tu i labutě a velké množství obojživelníků. Sem tam se objeví i vydra říční. Je to jediný druh vyskytující se na území ČR. U vyder došlo k drastickému poklesu, kvůli jejich náchylnosti na znečištěnou vodu, platí pro ně přísná ochranářská opatření, dle červeného seznamu IUCN z roku 2001 se jedná o téměř ohrožený druh. Dalším nemalým užitkem těchto nádrží je, že zadržují vodu v přírodě, vhodné jsou i ke koupání a chovu ryb.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Vybudování rybníka bylo mým snem od mládí. Nedaleko mého bydliště byla nevyužitá, podmáčená louka, z jedné strany lemovaná lesním porostem. Díky tomu jsem se rozhodl, že svůj sen dotáhnu do konce, a tak zanechám odkaz příštím generacím. Jelikož mám dvě dcery Lenku a Markétu, tak jsem rád, že i nádrže jsou dvě a nesou jména mých dcer. Přestože jsem vše vybudoval z vlastních zdrojů, protože žádost o dotace v té době nebyla fyzickým osobám umožněna a já měl vypracovaný projekt, který musel být realizován do roku 2012, těšíme mě, že tato stavba není jen potěšením pro mě a mojí rodinu, ale přináší radost i užitek ostatním. Realizací stavby nádrží se zvýšila biologická i estetická hodnota krajiny . Vodní nádrže pozitivně ovlivnily vodní bilanci a retenční schopnosti krajiny. A snad potěší i oko kolemjdoucích. Přírodě je třeba pomáhat. Ona nám to stonásobně vrátí.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
Ekosystémová diverzita a retenční schopnost krajiny.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Vodní nádrže v Hlubokým vnesly do okolní krajiny nový prvek poskytující jak vhodný prostor pro život živočišných i rostlinných druhů, tak prvek, jenž napomohl ke zvýšení ekologické stability okolní krajiny. Zvýšila se ekologická a estetická úroveň řešeného území. Realizace vodních nádrží je příznivá z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity a vede ke zvyšování retenční schopnosti krajiny a obnově přirozených odtokových poměrů.

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
varianta I. - 1 rybník varianta II. - 2 rybníky Z důvodu kopcovitého terénu jsem zvolil druhou variantu. Kdybych volil variantu první, rybník by zabíral menší vodní plochu a tím pádem by se zmenšila kapacita zadržené vody.

Odkazy na doplňují materiály:
https://www.youtube.com/watch?v=57T7sKHKtNw https://www.kr-vysocina.cz/anketa-skutek-roku-2014-zna-sve-viteze/d-4066058/p1=26991

Celkové náklady:

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:


Načítám mapu…

  • Vodní nádrže v Hlubokým - Markéta, Lenka

Seznam všech projektů