ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

MAREK - Mobilní Autonomní REsilientní Kontejner

Typ: Již realizovaný

Místo: Hradec nad Moravicí/sídlo MAS Opavsko, MAREK je mobilní – převáží ho nákladní automobil, může být tudíž umístěn kdekoli.

Kontakty: Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica/ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, 777 323 792 www.veronica.cz/resilience

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: MAREK – mobilní autonomní resilientní kontejner realizovalo v prvních měsících roku 2015 MAS Opavsko pod vedením Ing. Jiřího Krista. MAREK disponuje tímto vybavením: energetika (fotovoltaický systém, větrná elektrárna, šlapací generátor) environmentální vytápění a větrání (zařízení na zplyňování dřeva s možností vaření, rekuperační větrání) osvětlení (úsporné technologie venkovního a vnitřního osvětlení, stmívače) voda (zásobník vody, využití dešťové vody, desinfekce vody z nouzových zdrojů, čerpadla) příprava pokrmů (nouzová zařízení pro přípravu stravy v krizových podmínkách) ohřev teplé vody (fototermický systém, zásobníky, rozvody, měření) sanitární zařízení (separační toaleta, umyvadlo, úsporná sprcha, nádrž na znečištěnou vodu, čerpadlo na vodu) informační, komunikační a prezentační technologie (velkoplošná obrazovka dataprojektor, 2xnotebook, tiskárna, zařízení pro internetové připojení) . Kontejner je vyrobený ze dřeva, izolovaný polystyrenem. Je převážen nákladním vozem - kloubovým nosičem kontejnerů. Nese na sobě motto: Změnili jsme klima, teď změňme sebe. Ještě je čas sázet stromy.

Nominující organizace: ZO ČSOP Veronica

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
Vědomí starosty, že v případě výpadku „všeho“ bude díky zcela nezávislému vybavení své krizové kanceláře, jejíž funkčnost má zcela pod kontrolou, schopen řídit obec a koordinovat zvládání situace, je velkou hodnotou a jistotou v okamžiku, kdy je třeba řešit krizovou situaci způsobenou extrémním projevem počasí. Je možné předejít chaosu, nabídnout spoluobčanům možnost sledovat zprávy, dobíjet zařízení, chladit léky apod. minimálně do okamžiku příchodu další pomoci.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Výstava – mobilní autonomní a resilientní kancelář starosty – vzbudila velký zájem starostů na seminářích. Myšlenku na sítích nezávislého řízení obce v krizových situacích konfrontovali s vlastní zkušeností a podpořili užitečnost. Navíc se s velkým zájmem seznámili s představovanými technologiemi v pojetí funkční výstavy. Norská velvyslankyně zhlédla kontejner MAREK v Hostětíně a ocenila mj. podobnost tohoto řešení s vlastní nezávislou a soběstačnou chatou v Norsku (na ostrůvku). 5 měsíců po uvedení MARKa armáda ČR představila mobilní elektrárnu Alfons – ideově velmi podobné řešení.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
Situace vyvolané extrémním počasím – přívalové povodně, záplavy, silné větry, výpadky elektřiny apod. spojené s částečným či úplným výpadkem infrastruktury obce.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Názorná ukázka technologií, pomocí kterých jsou vysvětleny principy fungování vybavenosti a infrastruktury odolné proti krizím a adaptované na podmínky probíhající klimatické změny. Hlavní pozornost je věnována zajištěním energií, vody a možnosti přípravy stravy i v podmínkách ztráty funkčnosti kritické infrastruktury, udržení hygieny a bezpečnosti, odolným informačním a komunikačním technologiím, využívání místních a obnovitelných zdrojů energií a udržitelné mobilitě. MAREK má podobu plně funkční autonomní kanceláře umožňující běžné i krizové řízení obce, komunikaci s občany, se záchranným systémem a okolním světem.

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
Řešení bylo předmětem debaty realizačního týmu projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích (http://www.veronica.cz/?id=586), v němž je MAS Opavsko jedním z partnerů. Další partneři: ZO ČSOP Veronica – vedoucí partner, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava, Národní síť MAS a univerzita HiOA v Oslo, Lví podíl na návrhu má Ing. Jiří Krist, předseda MAS Opavsko a místopředseda NS MAS. krist.jiri@gmail.com, 724 790 088

Odkazy na doplňují materiály:
Krátké (8 min) video natočené při vystavení MARKa na semináři pro místní akční skupiny v Rostěnicích-Zvonovicích. https://www.youtube.com/watch?v=-L6ax3QS39c

Celkové náklady:
600 000 Kč

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
Běžná údržba energetických systémů v řádu max. tisíců Kč ročně.


Načítám mapu…

  • MAREK - Mobilní Autonomní REsilientní Kontejner

Seznam všech projektů