ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

Typ: Již realizovaný

Místo: Areál Otevřené zahrady se nachází v centru města Brna na úpatí severního svahu Špilberk. Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno

Kontakty: Miroslav Kundrata (miroslav.kundrata@nap.cz, 515 903 130, 606 763 113) Vlastimil Rieger (vlastimil.rieger@nap.cz, 515 903 141, 775 424 701)

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, které vybudo¬vala Nadace Partnerství, se skládá ze dvou pasivních administrativních budov (novostavby i rekonstrukce) a výukové zahrady. Areál šetří energii, využívá obnovitelné zdroje energie a efektivně nakládá s vodními zdroji, zároveň vodu recykluje a celkově snižuje dopad provozu na životní prostředí. Zelená střecha až překvapivě účinně zadržuje dešťovou vodu. Více takových střech v této vysoce urbanizované části města by výrazně pomohlo snížit přívalové odtoky po lijácích a také ochladit a zvlhčit přehřáté město v době letních veder. Navíc vegetace na střeše a stěnách domu nabízí útočiště pro ptáky a hmyz. Podrobný přehled adaptačních opatření popisuje přiložená brožura „Průvodce chytrými technologiemi“.

Nominující organizace: Nadace Partnerství, Údolní 33, 60200 Brno, Česká republika, IČ 45773521

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
Nízké provozní náklady na topení a chlazení při využití hlubinných vrtů a tepelných čerpadel. Výroba elektrické energie pomocí FVE panelů a její spotřeba v areálu. Výroba teplá vody pomocí tepelných čerpadel nebo solárních kolektorů. Zachytávání a využití dešťové vody pro splachování toalet a zalévání zahrady. Čištění šedé vody z umyvadel pomocí kořenové čističky. Stabilně příjemné vnitřní prostředí bez ohledu na venkovní teploty.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Jedinečné technologie, inspirace pro investory, živá učebnice s on-line daty pro univerzitní výzkum. Veřejný web zobrazující bilance energie a vody z provozu dvou pasivních budov. Také porovnává odtoky dešťových vod z ploché a zelené střechy. To všechno najdeme v objektu poradenského centra, který vyrůstá do špilberského svahu. Dům obklopuje zahrada s 12 hravými stanovišti určenými pro vzdělávání žáků, zejm. 2. stupně základních škol. Naším cílem bylo postavit modelovou zelenou budovu, která bude inspirací pro investory z veřejného i soukromého sektoru. Dosažení pasivního energetického standardu, stejně jako šetrné hospodaření s vodou nebo používání co největšího podílu obnovitelných materiálů jsme požadovali už v zadání pro studii. Příprava nastartovala spolupráci s řadou předních technologických firem, které se budou podílet na vzdělávacích programech. Velmi důležitá je pro nás také spolupráce s vysokými školami i výzkumnými pracovišti, které se podílely na přípravě investice a budou ji využívat i pro výzkum.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
V průběhu plánování realizace areálu Otevřená zahrada jsme řešili snad všechny možné klimatické rizika, jako jsou: 1) Sucho a prevence snižování hladiny podzemní vody. Vysychání krajiny z důvodu odvádění dešťových srážek do kanalizace. Přívalové srážky. Nedostatek vody v krajině. Nedostatečné zasakování srážkové vody. 2) Vlny horka a tepelný ostrov města. 3) Zvyšování emisí CO2, uhlíková stopa (výstavby i provozu). 4) Množství zeleně ve městě.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Směrování k nulovému uhlíkovému provozu areálu a nízkoenergetických pasivních budov za pomocí obnovitelných zdrojů anergií a nejmodernějších technologií. Maximální eliminace klimatických rizik.

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
Základní zadání na novou budovu byl od začátku pasivní energetický standard, využití obnovitelných zdrojů energie, ekonomický a ekologický provoz budovy, využití ekologických materiálů dobře recyklovatelných po skončení své životnosti a využití místních zdrojů. Při hledání zpracovatele ambiciózního zadání (výzvou byla zejména poloha uprostřed městské zástavby) oslovila Nadace Partnerství v roce 2009 pět architektonických studií. „Porotu vedenou arch. Josefem Pleskotem nejvíce zaujal koncept Projektilu, který dokázal zahradu sjednotit s budovou centra a zelenou střechou vrací zastavěnou plochu zpátky do parku.

Odkazy na doplňují materiály:
Webová adresa areálu: http://www.otevrenazahrada.cz Webová adresa pasivních budov: http://www.otevrenazahrada.cz/Pasivni-budovy Odkaz na brožuru „Průvodce chytrými technologiemi“: http://www.otevrenazahrada.cz/OZ/media/Obrazky/Publikace/OZ-pruvodce-technologiemi.pdf

Celkové náklady:
103,9 milionů Kč bez DPH

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:


Načítám mapu…

  • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

Seznam všech projektů