ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Příklady adaptací na změny klimatu

 • Cílená akumulace dešťové vody v urbánních, průmyslových, obchodních a logistických zónách a její následné efektivní využití pro vhodně vytipované potřeby, zejména čistě akumulační, závlahové nebo agronomické

  Veškerá větší sídla s významnými záchytnými plochami, zejména v oblastech s nadprůměrnými srážkovými úhrny. Nejvhodnější lokalitou vůbec je na základě kritérií například Liberec. Aplikace je ovšem samozřejmě možná v celé zemi. — - zamezení bezvýznamnému odtoku dešťové vody z našeho území - využití dešťové vody pro stanovené potřeby zemědělců i soukromých odběratelů - podpora logistického odvětví v…
 • Ekoagropodnikání zaměřené na podporu mimoprodukčních funkcí agrární krajiny - opatření zaměřené na retenci vody v krajině

  Opatření byla prováděna ve vybraných sousedících katastrálních územích Šardice, Nenkovice a Hovorany (okres Hodonín) na zemědělsky intenzivně obhospodařované půdě. Zájmové území představuje agrární krajinu vyznačující se obnormálním zorněním. V krajině — Užitky jsou: - zvýšení retenční schopnosti krajiny - prokazatelné zvýšení hladiny podzemní vody, absence škod přívalovými srážkami na půdě s vybudovanou infrastrukturou - obnova…
 • Jelení potok v km 0,000-2,570

  vodní tok Jelení potok, úsek říčního km 0,000-2,570, IDVT 10216242, ČHP 2-02-01-0220, k. ú. Nové Heřminovy, Čaková, obec Nové Heřminovy, Čaková, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský — zlepšení ekologických podmínek lokality (migrační prostupnost pro vodní a na vodu vázané organismy, vytvoření nových stanovišť-mokřady, tůně apod.->možnost zvýšení druhové…
 • Kozmické ptačí louky

  747 11 Kozmice, Kozmické louky — Příroda byla obohacena o nová území, respektive přírodě navráceny melioracemi dříve znehodnocené plochy.V sedmdesátých létech minulého století zde proběhly rozsáhlé meliorace,…
 • MAREK - Mobilní Autonomní REsilientní Kontejner

  Hradec nad Moravicí/sídlo MAS Opavsko, MAREK je mobilní – převáží ho nákladní automobil, může být tudíž umístěn kdekoli. — Vědomí starosty, že v případě výpadku „všeho“ bude díky zcela nezávislému vybavení své krizové kanceláře, jejíž funkčnost má zcela pod kontrolou, schopen řídit obec a…
 • Projekt Počítáme s vodou

  Projekt PSV probíhal převážně na území ČR mimo exkurze za dobrými příklady hospodaření s dešťovou vodou (HDV) do Německa a Švýcarska. — vzdělání a osvěta, řada realizovaných opatření díky efektivnímu proškolení a poradenství účastníků projektu
 • Retence a akumulace vody v krajině na Hodonínsku a Podluží

  Obce: Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Lužice, Mikulčice, Nový Poddvorov, Prušánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Hrušky, Ladná, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Tvrdonice — V důsledku klimatických změn se naše regiony (Hodonínsko, Podluží) velmi potýkají s úbytkem vody, půdní vláhy, suchem, výskytem extrémních srážek a extrémních jevů, které pak…
 • Revitalizace Bukovky a její nivy v k.ú. Živanice

  k.ú. Živanice, obec Živanice, okres Pardubice, kraj Pardubický — Projekt byl realizován v těsné blízkosti zastavěného území obce, jeho realizací došlo ke zvelebení značně zanedbaného koutu obce. Zpřístupněním lokality a jejím zahrnutím do…
 • Revitalizace pravobřežního bezejmenného přítoku Bynoveckého potoka

  Osada Nová Oleška, obec Huntířov, katastrální území Nová Oleška Extravilánové polohy obce tvořené loukami a pastvinami, které přímo navazují na okraj osady Nová Oleška — - transformace povodňové vlny - tj. zamezení zaplavování nemovitostí v osadě Nová Oleška - příznivé dopady na rozvoj druhů vázaných na vlhké a mokřadní biotopy a tekoucí vody, což…
 • Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov (OPŽP, 6.2 Ochrana biodiverzity)

  Kraj Vysočina ORP Jihlava k. ú. Milíčov u Jihlavy a Dušejov Přírodní rezervace Rašeliniště Chvojnov a její okolí, resp. široká niva Jedlovského potoka v okolí rezervace. — Užitky stran biodiverzity se projevují jen pozvolna. Významný a rychlý je vzestup u ptáků (potápka malá, chřástal vodní, bekasina otavní), obojživelníků (nejméně řádový nárůst…
 • Revitalizace vodní nádrže u školy v Kunštátě

  Město Kunštát - rybník před školou — Projekt přispívá k podpoře udržitelného rozvoje a životního prostředí, protože vytváří nové prostřední přírodní hodnoty v městské oblasti a zlepšuji tím kvalitu života v…
 • Revitalizace Žlebského potoka a přilehlých mokřadů v nivě Vltavy

  Národní park Šumava - Vltavský luh. Řešený úsek Žlebského potoka je součástí širokého údolního systému na horním toku Vltavy v oblasti Hornovltavského luhu. Potok je pravostranným přítokem Teplé Vltavy v oblasti pod Dobrou cca 7km JJZ od Volar. Čísl — Zvýšit zadržování (retenci) vody v krajině. Provedená opatření vrátila potok sevřený do umělého kanálu zpět do jeho přírodního hojně meandrujícícho koryta. Tím prodloužila…
 • Terénní úpravy s návrhem zadržení vody v krajině Hynčice u Vražného

  Obec Vražné,kú Hynčice u Vražného,pozemky p.č.585 a 591 ost.plocha,okres Nový Jičín,kraj MSZK,CZ — Celkové obecně prospěšné opatření.
 • Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině

  Zájmovým územím je antropogenně zatížená krajina v Chomutovsko-Ústecké oblasti, která patří s hlediska stavu životního prostředí k nejvíce postiženým oblastem České republiky i střední Evropy. Komplexní výzkum oblasti a navržené metodické postupy v rámci — Revitalizace antropogenně zatížené krajiny a revitalizace celkově má velký význam v zamezování případných škod na majetku lidí, obcí a firem. Zejména pak revitalizace vodních toků,…
 • Voda pro život

  Území MAS Hříběcí hory patří k méně známým regionům Moravy, ležící stranou hlavních tras a turistických cílů. Na území MAS převažují malé obce do 500 obyvatel, čímž se území vyznačuje specifickými potřebami obyvatel i obcí. Různorodost a pestrost charak — Území MAS Hříběcí hory, dle našich dlouholetých poznatků a studií, vykazuje dostatečnou zásobu podzemní vody. Jedná se o velmi kvalitní zdroje, které jsou občany i podnikatelskými…
 • Vodní nádrže v Hlubokým - Markéta, Lenka

  KÚ Domamil, okres Třebíč, kraj Vysočina — Rozšířila se fauna i flora. Důkazem toho je, že se zde začal vyskytovat druh divokých kačen Polák Chocholačka, jejichž stavy se v přírodě snižují díky znečišťování vod. Mimo…
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

  Areál Otevřené zahrady se nachází v centru města Brna na úpatí severního svahu Špilberk. Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno — Nízké provozní náklady na topení a chlazení při využití hlubinných vrtů a tepelných čerpadel. Výroba elektrické energie pomocí FVE panelů a její spotřeba v areálu. Výroba teplá…
 • Zavodňování Kněžpolského lesa

  Majetek města Uherské Hradiště na k.ú. Kněžpole a k.ú. Topolná — Základním cílem projektu je výrazné zvýšení ujímavosti sazenic a zlepšení mikroklimatu v lese, a to zprovozněním původního napouštěcího systému, neboť to bylo v posledních deseti…
 • Závlaha odpadní vodou

  Ketkovice, Česká republika — obecně by bezkonfliktní využití odpadních na závlahu řešilo hned několik oblastí – snížilo by potřebu pitné vody, snížilo by náklady na čištění odpadních vod (v podstatě…
 • Údržba zanedbané krajiny

  Fahttp://www.volny.cz/rma a zahradnictví Bílý jednorožec v Roblíně. Pozemky cca 45 ha na k.ú. Roblín a Třebotov- okr.Praha -západ. — V době sucha bude rybník udržovat vlhkost v krajině a pravidelný průtok v korytě. Při přívalových deštích se až zečyřnásobí množství zadržené vody, zabrání se povodním v…
 • Čistá voda pro Plzeň - 1. etapa

  Povodí řeky Úhlavy: 1000 km2, modelové území: Příchovický potok, 40 km2 — Koncepční revitalizace krajiny je spojena s úpravami, jež odstartují proces obnovy a stabilizace vodního režimu povodí a půdy; to vše při současném rozšíření a diverzifikaci vhodných…

Interaktivní mapa ukazuje místa, kde se projekty již realizují nebo místa, kde by mohly vzniknout adaptační opatření. Po kliknutí na značku najdete bližší informace o  projektu. V průběhu soutěže se na mapě ukazují vybrané přihlášené projekty.

Načítám mapu…