ČeskyEnglish

Přihlášené projekty

Projekty přihlášené do soutěže Adaptační opatření 2015 Projekty přihlášené do soutěže Adaptační opatření 2015

Realizované projekty

 1. Revitalizace Žlebského potoka a přilehlých mokřadů v nivě Vltavy
 2. Revitalizace pramenné části Černého potoka
 3. Retence a akumulace vody v krajině na Hodonínsku a Podluží
 4. Revitalizace vodní nádrže u školy v Kunštátě
 5. Revitalizace panské zahrady v Kunštátě
 6. Jelení potok v km 0,000-2,570
 7. Vodní nádrže v Hlubokým - Markéta, Lenka
 8. Revitalizace pravobřežního bezejmenného přítoku Bynoveckého potoka
 9. Zavodňování Kněžpolského lesa
 10. Závlaha odpadní vodou
 11. MAREK - Mobilní Autonomní REsilientní Kontejner
 12. Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 13. Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov
 14. Ptačí park Josefovské louky
 15. Projekt Počítáme s vodou
 16. Čistá voda pro Plzeň 1. Etapa
 17. Odolná obec
 18. Kozmické ptačí louky
 19. Ekoagropodnikání - opatření zaměřené na retenci vody v krajině
 20. Terénní úpravy s návrhem zadržení vody v krajině Hynčice u Vražného

Plánované projekty

 1. R55 5507 Babice – Staré Město, stavební objekt 101 – Rychlostní silnice
 2. Zmena klimatu
 3. Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině
 4. Obnova přirozené krajiny
 5. Cílená akumulace dešťové vody v urbánních, průmyslových, obchodních a logistických zónách a její následné efektivní využití pro vhodně vytipované potřeby, zejména čistě akumulační, závlahové nebo agronomické
 6. Údržba zanedbané krajiny
 7. Voda pro život
 8. Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy