ČeskyEnglish

O projektu

O projektu Adaptace na změny klimatu

Projekt Adaptace na změny klimatu

Foto: Akuppa John Wigham pod licencí CC BY 2.0 Foto: Akuppa John Wigham pod licencí CC BY 2.0

Změny klimatu jsou stále tématem, o kterém se v České republice stále mluví jen málo. Právě k lepší informovanosti o dopadech a možnostech přizpůsobení se změnám klimatu chce projekt přispět nejvíce. Proto jsou jeho součástí výzkumy postojů k adaptačním programům, příprava indikátorů, které budou ukazovat míru ohrožení konkrétního území, soubor doporučení pro regionální adaptační strategie spolu s doporučeními pro strategické dokumenty na národní úrovni.

 
Projekt nejen že popisuje, ale zároveň i pokrývá „bílá místa“ v informovanosti české veřejnosti ve vztahu k adaptacím na změny klimatu. Krajským úřadům nabízí účast na kulatých stolech, které by měly obcím a městům pomoci při přípravě vlastních adaptačních plánů v budoucnosti.


Projekt společně připravuje Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Vedle akademických pracovníků se na projektu podílejí i neziskové organizace Zelený kruh, Centrum pro dopravu a energetiku a firma Integra Consulting. 

Internetové stránky Adaptace na změny klimatu jsou součástí projektu Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni (č. EHP-CZ02-OV-1-011-2014). Cílem projektu je především přinášet odborně správné, ale srozumitelné informace o možnostech adaptací na změny klimatu v podmínkách České republiky.