ČeskyEnglish

Novinky

Adaptace na změny klimatu

Foto: paul bica pod licencí CC BY 2.0 Foto: paul bica pod licencí CC BY 2.0

Den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka pořádá dne 6. června 2015 Den otevřených dveří ke Světovému dni životního prostředí.

Foto: Kamyar Adl pod licencí CC BY 2.0 Foto: Kamyar Adl pod licencí CC BY 2.0

20 milionů na čistou mobilitu pro zlepšení ovzduší a kvality života ve městech. Příjem žádostí začíná dnes

Ministerstvo životního prostředí otvírá příjem žádostí o dotace na podporu osvěty čisté mobility. Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR uvolnilo celkem 20 milionů korun.

Vychází květnový newsletter o adaptacích měst a obcí na změnu klimatu

Vychází květnový newsletter o adaptacích měst a obcí na změnu klimatu

Vychází druhé číslo zpravodaje věnovaného adaptacím měst a obcí na změnu klimatu, který vydává nezisková organizace CI2.

Foto: Mark Evans pod licencí CC BY 2.0 Foto: Mark Evans pod licencí CC BY 2.0

Zájem o program Nová Zelená úsporám je obrovský, Státní fond životního prostředí dostal za týden žádosti v hodnotě 123 miliónů korun

Za pouhý týden od spuštění příjmu žádostí do programu Nová zelená úsporám dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR celkem 459 žádostí za více jak 123 milionů korun.

Centrum pro dopravu a energetiku se stalo příjemcem projektu Klimatická změna jako téma pro média Centrum pro dopravu a energetiku se stalo příjemcem projektu Klimatická změna jako téma pro média

Centrum pro dopravu a energetiku zahájilo projekt Klimatická změna jako téma pro média

Centrum pro dopravu a energetiku se stalo příjemcem projektu Klimatická změna jako téma pro média. Cílem projektu je především pomoci českým novinářům, aby se lépe zorinetovali v otázkách spojených s problematikou změny klimatu.

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR uvádí do kontextu adaptační opatření navrhovaná v rámci různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR uvádí do kontextu adaptační opatření navrhovaná v rámci různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla.

Ministerstvo zveřejnilo konečný text Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Na počátku listopadu 2015 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí na svých internetových stránkách schválenou verzi textu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

Změny klimatu. Foto: Asian Development Bank pod licencí CC-BY-NC-ND Změny klimatu. Foto: Asian Development Bank pod licencí CC-BY-NC-ND

Ministerstvo zveřejnilo návrh Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Návrh Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR je připraven pro posouzení a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) a do meziresortního připomínkového řízení.

| | | | |