ČeskyEnglish

Novinky

Adaptace na změny klimatu

Jak připravit budovy na letní horka? Příklad Prahy 7

Na území Prahy 7 je 2 624 budov. Většina z nich (67,8 %) na klimatickou změnu není připravena Na území Prahy 7 je 2 624 budov. Většina z nich (67,8 %) na klimatickou změnu není připravena

Městská část Prahy 7 a analytické centrum Glopolis si nechaly zpracovat studii adaptace budov na změnu klimatu. Plynou z ní doporučení, jak připravit budovy na intenzivnější a častější horka,  do jaké míry omezit zástavbu a investovat do úprav budov. 

Na území Prahy 7 je 2 624 budov. Ze studie vyplývá, že většina z nich (67,8 %) na klimatickou změnu není připravena, zvláště pokud jde o veřejné a administrativní budovy. 

Autoři studie doporučují omezit zástavbu území městské části do 35 %. Cílem opatření je hlavně ochrana zdraví obyvatel. Z klimatických modelů plyne, že hlavně Praha 7 trpí vlivem tzv. tepelného ostrova a horší kvalitou vzduchu.

Úřad městské části má díky společnosti PORSENNA, analytickému centru Glopolis a alianci Šance pro budovy k dispozici několik adaptačních scénářů, jako nejvíce rentabilní se odborníkům jeví rychlejší a důkladnější inovace budov. 

Při každé renovaci nebo výstavbě doporučují autoři studie vždy prověřit tepelnou stabilitu budovy, což pomůže snížit náklady na dodatečné chlazení v létě a úniky tepla v zimě.  

K dalším adaptacím řadí například instalaci vnějších žaluzií na budovách, příčné provětrávání, účinné spotřebiče, centrální kontrolu spotřeby energie a vody a a výběr vhodných materiálů pro nátěry, okna, střechy, fasády i dlažbu. 

Studie klade důraz také i na lepší vytápění a větrání ve školách, na které je možné čerpat evropské dotace. Navrhuje osázení střech a teras budov zelení, včetně užitkových zahrad. 

Upozorňuje  také na výhody využití dřeva a na možnost odstínění části budov slunečními kolektory nebo fotovoltaickými panely. 

Autoři studie apelují rovněž na developery a investory nově plánované městské čtvrti na území Praha-Bubny, aby se adaptačními doporučení řídili, i když budou znamenat vyšší náklady.

Studie byla v rámci projektu Národní strategie adaptace budov na změnu klimatu financována fondy EHP a Norskými fondy.