ČeskyEnglish

Novinky

Adaptace na změny klimatu

Cílem nového programu je zajistit dostatek pitné vody pro obyvatele České republiky Cílem nového programu je zajistit dostatek pitné vody pro obyvatele České republiky

Ministerstvo spouští program za 300 milionů na zdroje pitné vody v obcích

V praxi to znamená dotace na nové i průzkumné vrty řešící zdroje pitné vody v obcích, včetně jejich napojení na vodovodní řady.

Politika znovu potvrzuje, že ČR má směřovat k výrazně nižší spotřebě uhlí, tedy paliva, které způsobuje nejvíce znečištění. Politika znovu potvrzuje, že ČR má směřovat k výrazně nižší spotřebě uhlí, tedy paliva, které způsobuje nejvíce znečištění.

Nová vládní politika ochrany klimatu omezí plýtvání uhlím

Vláda ve středu vzala na vědomí strategický dokument ministra životního prostředí Richarda Brabce s názvem Politika ochrany klimatu ČR. Obsahuje úkoly pro ministry a úřady, jejichž splnění má snížit spotřebu fosilních paliv a emise skleníkových plynů.

Nové video: Adaptace na změnu klimatu: Je načase se rozhodnout!

Dopady změny klimatu ničí živobytí a domovy lidí. Poškozují naši infrastrukturu, vážně narušují ekonomiku a mají na svědomí i mnoho dalších důsledků.

Na území Prahy 7 je 2 624 budov. Většina z nich (67,8 %) na klimatickou změnu není připravena Na území Prahy 7 je 2 624 budov. Většina z nich (67,8 %) na klimatickou změnu není připravena

Jak připravit budovy na letní horka? Příklad Prahy 7

Městská část Prahy 7 a analytické centrum Glopolis si nechaly zpracovat studii adaptace budov na změnu klimatu. Plynou z ní doporučení, jak připravit budovy na intenzivnější a častější horka, do jaké míry omezit zástavbu a investovat do úprav budov.

Na projekty na protipovodňová opatření nebo na preventivní protipovodňovou ochranu si žadatelé řekli o dotaci přes jednu miliardu korun. Na projekty na protipovodňová opatření nebo na preventivní protipovodňovou ochranu si žadatelé řekli o dotaci přes jednu miliardu korun.

Přes 2,1 miliardy korun z EU na ochranu proti povodním a na lepší využití odpadů

Ministerstvo životního prostředí schválilo 393 projektů zaměřených na vybudování či zlepšení zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, na odstranění starých ekologických zátěží a protipovodňová opatření. Žadatelé z řad obcí, měst, dobrovolných svazků obcí, ale i krajů, správců toků či podnikatelských subjektů si tak rozdělí z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 dotaci 2,1 miliardy korun.

Fotografie můžete přihlašovat do 15. srpna 2016 Fotografie můžete přihlašovat do 15. srpna 2016

Moje město. Fotosoutěž o životním prostředí evropských měst

Co vás napadne, když přemýšlíte o stylu života ve vašem městě? Mohou nám města zajistit vysokou kvalitu života ve zdravém prostředí? Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyzývá ke sdílení vašich pohledů a názorů na evropské životní prostředí ve fotografické soutěži tentokrát pod názvem ‘My city’, zaměřené na problémy dnešních měst odrážejících se v životním prostředí.

Ministr Brabec při podpisu pařížské dohody v New Yorku. Foto: MŽP Ministr Brabec při podpisu pařížské dohody v New Yorku. Foto: MŽP

Ministr Brabec v New Yorku podepsal Pařížskou klimatickou dohodu

Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes podepsal za Českou republiku v sídle OSN v New Yorku Pařížskou klimatickou smlouvu. Text této historické dohody o ochraně klimatu dojednali zástupci států Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu během mezinárodní konference, která se konala na konci minulého roku v Paříži.

Vláda by měla odstavit staré a nepotřebné uhelné elektrárny, stabilizovat investice do zateplování domů, posílit energetickou efektivitu průmyslu či recyklaci odpadů. Vláda by měla odstavit staré a nepotřebné uhelné elektrárny, stabilizovat investice do zateplování domů, posílit energetickou efektivitu průmyslu či recyklaci odpadů.

Hnutí Duha: Česko musí přidat ve snižování emisí

Česká republika musí na základě dohody o ochraně klimatu z prosince 2015 urychlit snižování emisí skleníkových plynů. V Paříži se 195 států včetně USA, EU, Číny, Indie či Ruska shodlo, že svět postupně ukončí závislost na fosilních palivech tak, aby průměrná globální teplota nevzrostla víc než 1,5 stupně Celsia. Současné závazky států jsou přitom pro naplnění přijatých cílů nedostatečné.

Malé obce do pěti set obyvatel mohou získat dotaci na realizaci projektů zaměřených na zlepšení kvality podzemních a povrchových vod a na jejich využívání Malé obce do pěti set obyvatel mohou získat dotaci na realizaci projektů zaměřených na zlepšení kvality podzemních a povrchových vod a na jejich využívání

Miliony korun pro malé obce na zachycování vody nabízí program Životní prostředí

Cílem výzvy je podpořit projekty udržitelného hospodaření s vodami. Nejefektivnější obecní projekty budou zafinancovány Státním fondem životního prostředí ČR

Od poloviny března bude pro bytové domy k dispozici více než 250 milionů korun, další prostředky budou postupně přibývat s uskutečněnými prodeji emisních povolenek Od poloviny března bude pro bytové domy k dispozici více než 250 milionů korun, další prostředky budou postupně přibývat s uskutečněnými prodeji emisních povolenek

Program Zelená úsporám pro bytové domy v Praze nabídne vyšší dotace a příjem žádostí až do roku 2021

Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy na zateplení a výměnu oken a dveří, ale i na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor.

1 | | | | |