ČeskyEnglish

Konference - Adaptace na změnu klimatu v regionech

Konference - Adaptace na změnu klimatu v regionech

Prezentace z konference

Co nás čeká v blízké budoucnosti – projevy a dopady změny klimatu v České republice

Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav / Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Odkaz: Co nás čeká v blízké budoucnosti – projevy a dopady změny klimatu v České republice

 

Česká veřejnost a změna klimatu 2015 – Základní zjištění z reprezentativního výzkumu české populace

PhDr. Jan Krajhanzl Ph.D., Masarykova Univerzita, Katedra environmentálních studií

Odkaz: Česká veřejnost a změna klimatu 2015

 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - Priority Ministerstva životního prostředí a Vlády ČR pro adaptační opatření

RNDr. Jakub Horecký, Ph.D., odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí

Odkaz: Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

 

Preference veřejnosti ve vztahu k adaptačním opatřením

Mgr. Iva Zvěřinová, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Odkaz: Preference veřejnosti ve vztahu k adaptačním opatřením

 

Doporučení pro Prioritizaci adaptačních opatření při přípravě Akčního adaptačního plánu & Tvorbu regionálních adaptačních plánů

Ing. Jiří Dusík, Integra Consulting, s.r.o.

Odkaz: Doporučení pro Prioritizaci adaptačních opatření & Tvorbu regionálních adaptačních plánů

 

Indikátory zranitelnosti - Koncept indikátorů zranitelnosti pro regiony, příklad sucho

Mgr. Miroslav Havránek, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Odkaz: Indikátory zranitelnosti - Koncept indikátorů zranitelnosti pro regiony, příklad sucho

 

Prezentace vybraných projektů přihlášených do soutěže „Adaptační opatření roku“

Sekce – Adaptační opatření cestou revitalizace krajiny

Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov – příklady řešení

Ptačí park Josefovské louky

Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy

 

Sekce - Příklady adaptačních opatření v rámci hospodaření v krajině

Zavodňování Kněžpolského lesa

Údržba zanedbané krajiny

Ekoagropodnikání zaměřené na podporu mimoprodukčních funkcí – opatření zaměřená na retenci vody v krajině

 

Sekce - Příklady technologických adaptačních opatření

Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO  

Adaptační opatření v rámci stavby rychlostní komunikace R55 5507 Babice – Staré město  

AS-GEOFLOW závlaha odpadní vodou