ČeskyEnglish

Jaká adaptační opatření Češi upřednostňují?

Jaká adaptační opatření Češi upřednostňují?

Výzkumníci Centra pro otázky životního prostředí zjišťovali právě postoje a preference vůči adaptačním opatřením. Výzkumníci Centra pro otázky životního prostředí zjišťovali právě postoje a preference vůči adaptačním opatřením.

Jaká adaptační opatření Češi upřednostňují? Výzkumná zpráva z dotazníkového šetření postojů a preferencí vůči adaptačním opatřením

Centrum pro otázky životního prostředí na jaře 2016 provedlo dotazníkového šetření obyvatel ČR, v rámci kterého výzkumníci zjišťovali právě postoje a preference vůči adaptačním opatřením. Cílem výzkumné zprávy je zodpovědět na základě výsledků tohoto šetření výzkumné otázky ve dvou okruzích.