ČeskyEnglish

Indikátory zranitelnosti regionů ČR vůči změně klimatu

Indikátory zranitelnosti regionů ČR vůči změně klimatu

Indikátory zranitelnosti regionů ČR vůči změně klimatu

Cílem výzkumu bylo navrhnout sadu indikátorů pro měření zranitelnosti vůči klimatické změně, která by byla využitelná pro hodnocení míry zranitelnosti na úrovni regionů. Smyslem takové sady je poskytnout informaci, které předpokládané projevy změny klimatu jsou pro jednotlivé regiony ČR nejvíce rizikové, a které segmenty populace, sektory hospodářství a oblasti jsou jimi nejvíce ohroženy.