ČeskyEnglish

Co jsou adaptace

Co jsou adaptace

Zatímco nyní žije ve městech polovina obyvatel, v roce 2050 to bude již 70 % světové populace. Zatímco nyní žije ve městech polovina obyvatel, v roce 2050 to bude již 70 % světové populace.

Inteligentní města pomohou s adaptací na ekologické hrozby, dopravní problémy nebo bezpečností rizika

Města se musí v příštích letech připravit na nové hrozby, které souvisí s extrémním nárůstem obyvatelstva. Zatímco nyní žije ve městech polovina obyvatel, v roce 2050 to bude již 70 % světové populace.

Foto: EC/ECHO/EEAS/EU Delegation BiH pod licencí CC BY-ND 2.0 Foto: EC/ECHO/EEAS/EU Delegation BiH pod licencí CC BY-ND 2.0

Co jsou adaptace na změny klimatu

Celá řada oboru lidské činnosti je přímo závislá na klimatických podmínkách. Nejrůznější oblasti jako je zemědělství, lesnictví, cestovní ruch v horách nebo rybolov jsou již dnes ovlivněny změnami klimatu. Dopady jsou zřejmé i na další veřejné služby, jako je výroba energie a zajištování vody.

Foto: Andrij Bulba pod licencí CC BY 2.0 Foto: Andrij Bulba pod licencí CC BY 2.0

Strategie adaptace na změny klimatu Slovenské republiky

Slovenská republika schválila Strategii adaptace na nepříznivé důsledky změny klimatu v roce 2014. Ambicí dokumentu je vytvořit základní institucionální a informační infrastrukturu, která by umožnila účinnou a nákladově efektivní adaptaci na nepříznivé dopady změny klimatu do roku 2020.