ČeskyEnglish

Česká veřejnost a změna klimatu 2015

Česká veřejnost a změna klimatu 2015

Změny klimatu očima české veřejnosti 2015 Změny klimatu očima české veřejnosti 2015

Výzkumná zpráva obsahuje základní výsledky kvalitativní analýzy čtyř skupinových debat (focus groups) zaměřených na změnu klimatu. Ve skupinových diskusích a jejich analýze jsme cílili na segment veřejnosti, který jsme na základě reprezentativního šetření definovali jako klimaticky zelené – tj. ty, kteří souhlasí s tím, že změna klimatu probíhá, vnímají změnu klimatu jako problém a své každodenní aktivity přizpůsobují možným důsledkům pro klimatické změny.

V této výzkumné zprávě se zaměřujeme na přehled názorů tohoto segmentu. Konkrétně se zabýváme charakteristikou klimaticky zelených a jejich vnímáním změn klimatu. Výzkum uskutečnila Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Související odkazy: