ČeskyEnglish

Česká veřejnost a změna klimatu 2015

Česká veřejnost a změna klimatu 2015

Česká veřejnost a změna klimatu 2015 Česká veřejnost a změna klimatu 2015

Česká veřejnost a změna klimatu 2015: Zpráva z výzkumu na reprezentativním vzorku české populace.

Výzkumná zpráva obsahuje základní výsledky výzkumu, který na reprezentativním vzorku zmapoval, jak česká veřejnost vnímá globální klimatickou změnu, jaká je její ochota zapojit se aktivně do ochrany klimatu a jak hodnotí diskutovaná mitigační a adaptační opatření reagující na klimatickou změnu.

Co se dozvíte? Například to, že 52 % české populace souhlasí s výrokem, že změna klimatu probíhá, Nebo to, že více než pětina obyvatel Česka se domnívá, že změna klimatu již negativně dopadá na Českou republiku.

Související odkazy: