ČeskyEnglish

Česká veřejnost a změna klimatu 2015

Česká veřejnost a změna klimatu 2015

Změny klimatu očima české veřejnosti 2015 Změny klimatu očima české veřejnosti 2015

Změny klimatu očima české veřejnosti 2015: Zpráva z výstupů skupinových rozhovorů

Výzkumná zpráva obsahuje základní výsledky kvalitativní analýzy čtyř skupinových debat (focus groups) zaměřených na změnu klimatu.

Česká veřejnost a změna klimatu 2015 Česká veřejnost a změna klimatu 2015

Česká veřejnost a změna klimatu 2015: Zpráva z výzkumu na reprezentativním vzorku české populace.

Výzkumná zpráva obsahuje základní výsledky výzkumu, který na reprezentativním vzorku zmapoval, jak česká veřejnost vnímá globální klimatickou změnu, jaká je její ochota zapojit se aktivně do ochrany klimatu a jak hodnotí diskutovaná mitigační a adaptační opatření reagující na klimatickou změnu.