ČeskyEnglish

Brožura - Adaptace na změnu klimatu v regionech & Soutěž Adaptační opatření roku 2015

Adaptace na změnu klimatu

Brožura Adaptace na změnu klimatu v regionech & Soutěž Adaptační opatření roku 2015

Brožura Adaptace na změnu klimatu v regionech Brožura Adaptace na změnu klimatu v regionech

Publikace vydaná při příležitosti konání konference Adaptace na změnu klimatu v regionech dne 17. 3. 2016 na Masarykově univerzitě v Brně, kde byly vyhlášeny i výsledky soutěže Adaptační opatření roku 2015.

Brožura shrnuje dosavadní výstupy projektu - výsledky výzkumu veřejného mínění na téma změny klimatu, návrh sady indikátorů pro hodnocení zranitelnosti regionů vůči změně klimatu a představuje dvacet vybraných projektů adaptačních opatření nominovaných do soutěže adaptační opatření roku 2015.

Dozvíte se, jak se zjišťuje adaptační kapacita v regionech České republiky. Důležitým nástrojem, jehož prostřednictvím lze veřejnosti komunikovat tuto problematiku, jsou indikátory. V oblasti adaptací se vytvářejí indikátory popisující expozici jednotlivých částí socioekonomického systému vůči změně klimatu, citlivost částí socioekonomického systému na možné dopady a celkovou zranitelnost systému. Dále se vytvářejí indikátory popisující adaptační kapacitu socioekonomického systému. Cílem je definovat tento rámec pro podmínky regionů ČR a poté takto vytvořenou sadu indikátorů naplnit daty.

V publikaci se dozvíte detaily z výzkumu Češi a změna klimatu 2015, který ukazuje, jak je vnímání globální klimatické změny v České republice v poměrech Evropy poměrně neběžné. Na to poukazuje na to například i přesvědčení téměř poloviny veřejnosti, že vědci se na existenci změny klimatu nemohou shodnout.

Především zde ale najdete příklady dvaceti adaptačních opatření z českých luhů a hájů, které se přihlásili do prvního ročníku soutěže s názvem Adaptační opatření roku. Ta si bere za cíl ocenit projekty, které snižují negativní dopady změny klimatu v České republice. Soutěž proběhla pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR. První ročník soutěže byl otevřen projektům veřejné správy, příspěvkových a rozpočtových organizací jako jsou školy a akademické instituce, neziskových organizací a podnikatelské sféry.