ČeskyEnglish

Adaptační strategie

Adaptační strategie

Strategie adaptace na změny klimatu Slovenské republiky

Foto: Andrij Bulba pod licencí CC BY 2.0 Foto: Andrij Bulba pod licencí CC BY 2.0

Slovenská republika schválila Strategii adaptace na nepříznivé důsledky změny klimatu v roce 2014. Ambicí dokumentu je vytvořit základní institucionální a informační infrastrukturu, která by umožnila účinnou a nákladově efektivní adaptaci na nepříznivé dopady změny klimatu do roku 2020.

Cílem Strategie je především přinést informace o současném stavu adaptačních procesů, popis dopadů změny klimatu podle nejnovějších scénářů nebo analýza očekávaných dopadů na klíčové oblasti a sektory Slovenské republiky.

Dokument také navrhuje soubor opatření a mechanismů jejich realizace, určuje postupy při předcházení a vypořádáváním se s riziky spojenými s extrémními projevy počasí, přináší návrhy na podporu rozvoje a aplikace metodik, modelů a nástrojů na lepší posuzování investičních rizik spojených s náklady na škody a adaptace na regionální a lokální úrovni, ale i na úrovni jednotlivých projektů.

Strategie také navrhuje kritéria pro výběr a hodnocení investičních priorit v rámci adaptačních opatření, chce také na základě současného stavu doporučit směřování rozvoje informačních technologií nebo navrhnout systém monitorování, hodnocení a revidování adaptačních opatření s ohledem na dynamiku a nejistoty budoucího vývoje.

Celý test Adaptační strategie najdete na stránkách Slovenského ministerstva životního prostředí