ČeskyEnglish

Adaptační strategie

Adaptační strategie

Z programu bylo financováno celkem 549 akcí, a to 379 staveb a 170 studií a projektových dokumentací Z programu bylo financováno celkem 549 akcí, a to 379 staveb a 170 studií a projektových dokumentací

Česká republika investovala do protipovodňových opatření za sedm let 11,5 miliardy korun

Vláda ve středu projednala závěrečné vyhodnocení programu Podpora prevence před povodněmi II Ministerstva zemědělství, který trval od roku 2007 a skončil v loňském roce. Na protipovodňová opatření bylo za sedm let použito více než 11,5 miliardy korun, z toho přes 10 miliard šlo přímo ze státního rozpočtu.

Úspěšná adaptace na změnu klimatu vede ke snížení zranitelnosti vůči extrémním povětrnostním jevům a dlouhodobým změnám v podnebí. Úspěšná adaptace na změnu klimatu vede ke snížení zranitelnosti vůči extrémním povětrnostním jevům a dlouhodobým změnám v podnebí.

Posouzení návrhu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR z hlediska vlivu na životní prostředí

Úspěšná adaptace na změnu klimatu vede ke snížení zranitelnosti vůči extrémním povětrnostním jevům a dlouhodobým změnám v podnebí. Pro přijetí včasných a účinných adaptačních opatření je třeba strategičtější přístup, protože je pravděpodobné, že spontánní adaptace by nevedla k optimálním výsledkům.

Foto: EC/ECHO/EEAS/EU Delegation BiH pod licencí CC BY-ND 2.0 Foto: EC/ECHO/EEAS/EU Delegation BiH pod licencí CC BY-ND 2.0

Co jsou adaptace na změny klimatu

Celá řada oboru lidské činnosti je přímo závislá na klimatických podmínkách. Nejrůznější oblasti jako je zemědělství, lesnictví, cestovní ruch v horách nebo rybolov jsou již dnes ovlivněny změnami klimatu. Dopady jsou zřejmé i na další veřejné služby, jako je výroba energie a zajištování vody.

Foto: Andrij Bulba pod licencí CC BY 2.0 Foto: Andrij Bulba pod licencí CC BY 2.0

Strategie adaptace na změny klimatu Slovenské republiky

Slovenská republika schválila Strategii adaptace na nepříznivé důsledky změny klimatu v roce 2014. Ambicí dokumentu je vytvořit základní institucionální a informační infrastrukturu, která by umožnila účinnou a nákladově efektivní adaptaci na nepříznivé dopady změny klimatu do roku 2020.

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR uvádí do kontextu adaptační opatření navrhovaná v rámci různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR uvádí do kontextu adaptační opatření navrhovaná v rámci různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla.

Ministerstvo zveřejnilo konečný text Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Na počátku listopadu 2015 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí na svých internetových stránkách schválenou verzi textu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.